promo-banner

Het vernieuwde logiesdecreet van maart 2017

Het nieuwe logiesdecreet toont een aantal bijzondere wijzigingen ten opzichte van voorheen.

Hier bespreken we kort enkele van de voornaamste wijzigingen voor toeristsiche logies tot en met 5 verhuureenheden en maximaal 12 slaapplaatsen. 

Evacuatiewegen vakantieverblijf

Iedere verhuureenheid moet minstens over 2 evacuatiemogelijkheden beschikken in geval van brand.

De eerste evacuatiemogelijkheid is doorgaans de normale uitgang.

 Aanvaardbare oplossingen per verhuureenheid voor de tweede evacuatiemogelijkheid zijn: 

1° een tweede binnentrap; 

2° een buitentrap; 

3° een al of niet uitklapbare buitenladder voor inrichtingen met maximaal drie bovengrondse bouwlagen; 

4° een raam dat open kan, als de verhuureenheid zich op het evacuatieniveau of de eerstbovenliggende verdieping bevindt. Het raam moet een vlotte evacuatie toelaten; 

5° een raam dat open kan of een terras, die bereikbaar zijn voor de draagbare brandweerladders, als de raamdorpel of de terrasvloer zich lager bevindt dan zeven meter boven de begane grond. Het raam laat een vlotte evacuatie toe; 

6° een raam dat open kan of een terras, die bereikbaar zijn voor de hoogtewerker van de brandweer. Het raam laat een vlotte evacuatie toe.

De evacuatiewegen zijn veilig aangelegd, duidelijk gesignaleerd en worden vrij en bruikbaar gehouden zonder versperringen.

Specifiek voor gebouwen met meerdere logies (bijvoorbeeld appartementen)

Het toeristische logies wordt van andere gedeelten van of in het gebouw die niet functioneel gerelateerd zijn aan de exploitatie van het toeristische logies, afgescheiden door:

  • horizontale en verticale wanden met een brandwerendheid EI 60 of die vervaardigd zijn uit metselwerk of beton;
  • zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren met brandwerendheid EI130. (Opmerking : Indien de toegangsdeur van het toeristische logies ook de toegangsdeur van de verhuureenheid is, moet deze niet zelfsluitend of bij brand zelfsluitend zijn).

Rookmelders in vakantieverblijven

Op het traject tussen een ruimte met een slaapplaats en de toegangsdeur van het toeristische logies is iedere ruimte (de ruimte met de slaapplaats zelf inbegrepen) uitgerust met minstens één autonome branddetector. Als die ruimte bestaat uit verschillende bouwlagen, wordt er in minstens één detector per bouwlaag voorzien. De branddetectoren hebben een niet-vervangbare batterij met een levensduur van minstens vijf jaar en voldoen aan de norm EN 14604.

Zo worden voortaan dus specifiek rookmelders met NIET-verwisselbare batterij gevraagd die voldoen aan de norm EN14604 en dienen deze geplaatst te worden op het traject tussen een ruimte met een slaapplaats en de toegangsdeur van het toeristisch logies in elke ruimte - DE RUIMTE MET DE SLAAPPLAATS ZELF INBEGREPEN - kortom er dient voortaan een conforme rookmelder geplaatst te worden in elke slaapkamer terwijl dit voorheen slecht 1 per bouwlaag was. Een logische wijziging als je het ons vraagt.

Brandblussers conform het logiesdecreet

Per toeristisch logies moet er per 150 m² minstens één schuim- of poederbrandblusser met een capaciteit van minstens 6 liter, respectievelijk 6 kg, voorhanden zijn. Deze brandblussers worden geplaatst in het toeristische logies of in de onmiddellijke nabijheid ervan. De brandblussers beantwoorden aan de geldende normen.

Koop dus enkel toestellen die voldoen aan de belgische norm voor draagbare blusapparaten, je herkent deze aan het "BENOR" keurmerk. 

Wij raden steeds het plaatsen van schuimblussers aan, de schade veroorzaakt door een poederblusser is enorm, en helaas zal ook u de eerste niet zijn waar een huurder "per ongeluk" het blusapparaat gebruikt. Het prijsverschil tussen poeder en schuim is miniem maar je voorkomt er een pak ellende en opkuiswerk mee.

Verhuurt u een volledige woning, plaats dan minstens 1 blusapparaat per bouwlaag.

Laat je blusapparaten jaarlijks controleren door een bevoegde firma.

Gegevens ter beschikking van de huurder

Als verhuurder dien je een aantal gegevens "ter beschikking" van de huurder te stellen.

  • Instructies in geval van brand: Opgesteld in 4talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits) Download voorbeeld-fiche 
  • Een vereenvoudigd samenvattend plan met aanduiding van de plaats waar de verhuureendheid zich bevind ten opzichte van de evacuatiewegen en -mogelijkheden en aanduiding van de brandvoorzieningen. Zorg ervoor dat het plan duidelijk opgesteld en vlot herkenbaar is.
  • Het internationale noodnummer 112
  • De contactgegevens van de persoon die bereikbaar is voor de toeristen in geval van nood.

Deze gegevens bundel je het eenvoudigst in een welkomstbrochure die steeds klaarligt voor de huurders.

Dit zijn zo wat de voornaamste veranderingen in het logies decreet sedert 2017, of toch diegene waar wij de meeste vragen over krijgen, heeft u een vakantieverblijf en wenst u ons ook onze hulp in te schakelen?

Wat kunnen wij voor je doen ? 

  • Wij leveren, plaatsen & keuren brandblussers.
  • Wij leveren en plaatsen het correcte type rookmelder, keuze uit verschillende modellen naar ieders smaak en budget.
  • Wij maken het vereenvoudigd plan op conform het logies-decreet.
  • Wij leveren en plaatsen signalisatie.

Vul het formulier onderaan in en wij doen de rest!

 

logiesdecreet-2017

 

Ga voor meer info naar https://www.toerismevlaanderen.be/vlaamse-logiesdecreet


Meer info

Voor al uw vragen

Vul het formulier in en wij contacteren u zo spoedig mogelijk

Dringende vragen ?

Of wenst u een afspraak ? Bel ons op
+32(0)56296298

Brandpreventie-dossier.be

Steeds tot uw dienst

info@brandpreventie-dossier.be