promo-banner

Taken van de brandbestrijdingsdienst

De brandbestrijdingsdient vervult minstens volgende taken :

 • Erop toezien dat de melding gebeurt
 • Erop toezien dat het waarschuwingssignaal gepast behandeld wordt
 • De nodige taken verrichten voor het bestrijden van elk begin van brand in aanwezigheid van een persoon die hulp kan bieden
 • In veiligheid brengen van personen in afwachting van de openbare hulpdiensten
 • maatregelen uitvoeren voor toegang tot de onderneming voor de openbare hulpdiensten 
 • De leden van de openbare hulpdiensten bij aankomst begeleiden 
 • meewerken aan de risicoanalyse en de schriftelijke procedures
 • brandgevaarlijke situaties of situaties die een eventuele evacuatie kunnen hinderen signaleren

Middelen van de brandbestrijdingsdienst

De werkgever vergewist zich ervan dat de brandbestrijdingsdienst over voldoende middelen beschikt in functie van 

 • De aard van de activiteiten.
 • Het aantal personen dat aanwezig kan zijn in de onderneming.
 • Het specifiek brandrisico.
 • De uit te voeren preventiemaatregelen.
 • De middelen waarover de openbare hulpdiensten beschikken.

Opleiding 

De leden van de brandbestrijdingsdienst volgen een gerichte opleiding om zich voor te bereiden op hun opdrachten.

Deze opleiding omvat zowel een theoretisch als een praktisch deel. Deelnemers aan een opleiding ontvangen hiervan een attest van deelname welke dient bijgehouden te worden in het brandpreventiedossier.

Vaak voorkomende opleidingen :

 • Opleiding kleine blusmiddelen
 • EHBO
 • Evacuatie-training     

Regelmatige bijscholingen zijn vereist om de opgedane kennis en vaardigheden up-to-date te houden.

record.title