promo-banner

Bij brand is er geen tijd voor twijfel. Een degelijke evacuatieplan zorgt ervoor dat er onmiddelijk, kordaat en efficiënt kan gehandeld worden in geval van brand.

Vermijd paniek!

Het evacuatieplan toont de wegen die gebruikt dienen te worden om iedereen veilig uit het gebouw te krijgen. Daarnaast zorgt het ervoor dat u snel de eerste interventiemiddelen kan lokaliseren en inzetten en dat u de risicozones van het bedrijf kent.

Bij gebrek aan een evacuatieplan loopt u het risico dat mensen niet goed weten wat ze moeten doen om buiten te geraken. De rookontwikkeling in geval van een brand maakt het tevens moeilijk om de uitgangen te vinden. In zo'n situatie ontstaat al snel paniek. 

Inhoud van het evacuatieplan?

Een goed evacuatieplan brengt uw gebouwen volledig in kaart. U vertrekt dus van een plan met de ligging, de niveaus en de inplanting van het gebouw.

Dat moet worden aangevuld met :

  • de indeling en bestemming van de lokalen, de verschillende compartimenteringsgrenzen
  • de lokalen met een verhoogd gevaar voor brand.
  • de verschillende evacuatiewegen en (nood)-uitgangen, de verzamelplaats(en) en het veiligste tracé ernaartoe 
  • De aanwezige beschermingsmiddelen (brandblussers, drukknoppen, muurhaspels, AED-toestellen, en dergelijke...) 

Een correcte oriëntatie !

Het evacuatieplan dient steeds aangepast te zijn aan de plaats waar het zich bevindt, voor de eindgebruiker moet het plan steeds duidelijk vermelden waar men zich bevindt in het gebouw ,"u bevindt zich hier", en moet dit ook in overeenstemming zijn met de werkelijke situatie en oriëntatie van de eindgebruiker.

Drukwerk evacuatieplannen

Een evacuatieplan hoeft geen doorn in het oog te zijn van uw interieur, wij beschikken over een ruim assortiment aan materialen welke in verschillende groottes en afwerkingen kunnen bedrukt en geleverd worden.

Evacuatieplan zelf maken?

Of overlaten aan onze professionals? De opmaak van een evacuatieplan is voor ons een routineklus geworden, tevens krijgt u van ons de nodige adviezen of alles wel correct is binnen uw bedrijf. Vraag gerust om onze prijzen voor de opmaak van uw evacuatieplan, tracht een zo goed mogelijke omschrijving te geven van het gebouw, de eventuele beschikbaarheid van digitale plannen als basis of bestaande plannen op papier die kunnen dienen als basis. Ook voor al uw andere vragen over het opstellen van een evacuatieplan of over brandpreventie in het algemeen? Neem gerust contact met ons op via onderstand formulier. Wij helpen u graag verder !

record.title