promo-banner

Het K.B. van 28/03/2014 brandpreventie op de arbeidsplaatsen legt de verplichting op voor elke onderneming om minimaal aan de inkom en per bouwlaag een evacuatieplan te plaatsen.

Deze verplichting werd later ook integraal overgenomen in de vernieuwde Codex welzijn op het werk.

Waar en hoeveel evacuatieplannen? 

Dit hangt natuurlijk af van de indeling en grootte van het gebouw. Zijn er 2 ingangen dan plaatst u best aan elke ingang een evacuatieplan.

Zo ook per bouwlaag indien deze bijvoorbeeld via 2 verschillende trappen bediend wordt dan plaatst u ook aan elke trap of lift een correct evacuatieplan van de verdieping die de bezoeker op dat moment betreed.

Bij grote gebouwen met verschillende afdelingen kan het ook aangewezen zijn om in elke afdeling een evacuatieplan te plaatsen.

Bent u niet zeker hoeveel evacuatieplannen u nodig heeft in uw gebouw of bedrijf? Contacteer ons gerust via onderstaand formulier en wij bekijken het samen met u.

Inhoud van het evacuatieplan.

Voor de opmaak van evacuatieplannen hanteren wij als basis steeds de internationale standaard ISO23601.

Dit in combinatie met het gebruik van pictogrammen conform ISO7010 zorgt voor een universele herkenbaarheid. 

Het evacuatieplan toont de wegen die gebruikt dienen te worden om iedereen veilig uit het gebouw te krijgen. Daarnaast zorgt het ervoor dat u snel de eerste interventiemiddelen kan lokaliseren en inzetten en dat u de risicozones van het bedrijf kent.

Een goed evacuatieplan brengt dus uw gebouw(en) volledig in kaart. U vertrekt dus van een plan met de ligging, de niveaus en de inplanting van het gebouw.

Dat moet worden aangevuld met :

  • de indeling en bestemming van de lokalen, de verschillende compartimenteringsgrenzen
  • de lokalen met een verhoogd gevaar voor brand.
  • de verschillende evacuatiewegen en (nood)-uitgangen, de verzamelplaats(en) en het veiligste tracé ernaartoe 
  • De aanwezige beschermingsmiddelen (brandblussers, drukknoppen, muurhaspels, AED-toestellen, en dergelijke...) 

Een correcte oriëntatie !

Het evacuatieplan dient steeds aangepast te zijn aan de plaats waar het zich bevindt, voor de eindgebruiker moet het plan steeds duidelijk vermelden waar men zich bevindt in het gebouw ,"u bevindt zich hier", en moet dit ook in overeenstemming zijn met de werkelijke situatie en oriëntatie van de eindgebruiker.

Drukwerk evacuatieplannen

Een evacuatieplan hoeft geen doorn in het oog te zijn in uw interieur, wij beschikken over een ruim assortiment aan frames en materialen welke in verschillende groottes en afwerkingen kunnen bedrukt, geleverd en geplaatst worden door onze eigen plaatsingsdienst.

Evacuatieplan zelf maken?

Of overlaten aan onze professionals? De opmaak van een evacuatieplan is voor ons een routineklus geworden.

Daarbovenop krijgt u van ons steeds de nodige adviezen of alles wel correct is binnen uw bedrijf. Het heeft immers weinig zin om een evacuatieplan te plaatsen die verkeerde informatie bevat.

Vraag gerust om onze prijzen voor de opmaak van uw evacuatieplan, tracht een zo goed mogelijke omschrijving te geven van het gebouw, de eventuele beschikbaarheid van digitale plannen of bestaande bouwplannen op papier die kunnen dienen als basis.

Ook voor al uw andere vragen over het opstellen van een evacuatieplan of over brandpreventie in het algemeen? Neem gerust contact met ons op via onderstand formulier.

Wij helpen u graag verder !

record.title