promo-banner

Bij brand is er geen tijd voor twijfel. Een degelijke evacuatie-planning zorgt ervoor dat er onmiddelijk, kordaat en efficiënt kan gehandeld worden in geval van brand

Vermijd paniek!

Het evacuatieplan legt vast wat er tijdens een brand - of een ander noodgeval - dient te gebeuren om iedereen veilig uit het gebouw te krijgen. Daarnaast zorgt het ervoor dat u snel de eerste interventiemiddelen kan lokaliseren en inzetten.

Bij gebrek aan een evacuatieplan loopt u het risico dat mensen niet goed weten wat ze moeten doen om buiten te geraken. De rookontwikkeling in geval van een brand maakt het tevens moeilijk om de uitgangen te vinden. In zo'n situatie ontstaat al snel paniek. Het is daarom belangrijk om steeds het overzicht te bewaren en zeker te zijn dat na de evacuatie ook iedereen het gebouw effectief veilig heeft kunnen verlaten. Dat kan alleen als u voldoende voorbereid bent en er een scenario vastligt in de evacuatieplanning.

Waar moet u aan denken?

Een goed evacuatieplan brengt uw gebouwen volledig in kaart. U vertrekt dus van een plan met de ligging, de niveaus en de inplanting van het gebouw. Dat moet worden aangevuld met de veiligheidssignalisatie. U moet voor uw evacuatieplan ook rekening houden met voorzieningen zoals water, elektriciteit en gas en brandbare stoffen.
Met deze gegevens als basis, maakt u een beschrijvend overzicht van alle mogelijke gevaren die zich door de infrastuur of de aanwezige stoffen kunnen voordoen. Pas vanaf dit punt, kan u starten met de maatregelen die genomen zijn - en zullen worden - in het kader van de brandpreventie.

Het evacuatieplan: de basis voor uw evacuatieprocedure

Aan de hand van het plan kan u overgaan tot het opstellen van een evacuatieprocedure. U stelt verantwoordelijken aan voor bepaalde taken en/of sectoren. U plant ook opleidingen en oefeningen. Nadien kan u alles analyseren, eventueel bijsturen en een volgende oefening inplannen.

Laat niets aan het toeval over

Een brand is erg verwoestend. Snel en accuraat reageren is dus de boodschap. Dat kan dankzij een goed evacuatieplan en een actief preventiebeleid. Gezien de techniciteit van deze materie, is het inschakelen van specialisten geen overbodige luxe. Dankzij hun expertise, lokaliseren zij de kortste en veiligste evacuatieweg. Bovendien krijgt u waardevol advies over brandpreventie en bent u zeker dat er in uw evacuatieplan niets over het hoofd wordt gezien. Dat is belangrijk, want het kan het verschil maken tussen leven of dood.

Evacuatieplan zelf maken?

Of overlaten aan onze professionals? De opmaak van een evacuatieplan is voor ons een routineklus geworden, tevens krijgt u van ons de nodige adviezen of alles wel correct is binnen uw bedrijf. Vraag gerust om onze prijzen voor de opmaak van uw evacuatieplan, tracht een zo goed mogelijke omschrijving te geven van het gebouw, de eventuele beschikbaarheid van digitale plannen als basis of bestaande plannen op papier die kunnen dienen als basis. Ook voor al uw andere vragen over het opstellen van een evacuatieplan of over brandpreventie in het algemeen? Neem gerust contact met ons op via onderstand formulier. Wij helpen u graag verder !

record.title