promo-banner

Wettelijk kader risicoanalyse brand

Met het vernieuwde KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen is elke werkgever voortaan verplicht om een risicoanalyse op te maken.

De risicoanalyse moet de werkgever in staat stellen om zoveel mogelijk situaties te bepalen die zouden kunnen leiden tot brand op de arbeidsplaats (waarschijnlijke scenario's). De risicoanalyse dient op regelmatige tijdstippen bijgewerkt te worden (minstens jaarlijks) of telkens wanneer er wijzigingen in de gehanteerde processen, werkmethodes of omgeving plaatsvind op de werkvloer.

Risicofactoren

Om te bepalen welke de risicofactoren zijn voor het ontstaan van een brand, dient men er eerst en vooral van bewust te zijn "hoe ontstaat brand". Als men niet weet wat de risico's zijn, dan kan men ook geen risico-analyse uitvoeren. Laat daarom zeker niet na om voor de opmaak van deze analyse de hulp van een expert in te roepen.

Deze analyse is essentieel voor de verdere opmaak van het volledige dossier.

Brandrisico verminderen

Nadat je de risico's in kaart hebt gebracht is het tijd om deze te overlopen en na te denken over manieren om deze risico's te verminderen. Dit kan vaak door enkele kleine ingrepen, zoals bijv. het opleggen van een rookverbod in bepaalde ruimten, het verplaatsen van een rek met brandbare materialen, of het opleggen van bepaalde veiligheidsprocedures aan je personeel.

Het is haast onmogelijk om alle risico's volledig weg te werken, de bedoeling hier is vooral de omstandigheden waarin het tot een brand zou kunnen leiden te beperken.

record.title

 

 

 

Downloads

 


2017-06/risicoanalyse.pdf