Geen tijd om het artikel nu meteen volledig te lezen?

 

gratis gids evacuatieplannen
promo-banner

Er zijn geen evacuatieplannen!

Zoals hierboven reeds gezegd dan bent u eraan voor de moeite.
Hoe onwaarschijnlijk dit ook is, dit komt helaas nog zeer vaak voor!

Beschikt u over bestaande plannen van uw gebouw die nog actueel zijn? Dan heeft u alvast een goede basis om van te vertrekken.

Geen bestaande plannen? Geen probleem dan begin je met een schone lei. Zorg er dan zeker voor dat je rekening houdt met de volgende punten.

 

geen evacuatieplan

De oriëntatie van het plan is verkeerd!

Op elk evacuatieplan vind je normaal de aanduiding "U bevind zich hier".
Dit is de locatie waarop het evacuatieplan wordt geplaatst binnen uw onderneming.

 

Het plan dient dan ook zodanig georiënteerd te zijn alsof u ervoor staat.
Bevindt de nooduitgang zich links van je op het plan dan moet deze in werkelijkheid ook links zijn.

 

Niet meer dan logisch zegt u?
Dat vinden wij ook maar in de werkelijkheid merken wij op dat het hier vaak misloopt. De inrichting wordt veranderd en het plan wordt verplaatst naar een tegenovergestelde muur zonder de oriëntatie aan te passen.

verkeerd georiënteerd evacuatieplan

Het evacuatieplan beantwoordt niet meer aan de huidige situatie!

Iedereen kent het wel, je neemt je intrek in een nieuw gebouw en de plannen werden reeds meegeleverd door de architect tijdens de afwerking van het gebouw.

 

Maar na verloop van tijd besluit je omwille van groei of praktische redenen om de indeling toch aan te passen, en zo wordt er wel eens een muurtje gesloopt of bijgeplaatst, of krijgt een ruimte een totaal andere bestemming.

 

Alleen de evacuatieplannen zijn gebleven zoals in de goede oude tijd...

aanpassing evacuatieplan

Geen aanduiding van de risicozones op het plan.

Word ook heel vaak over het hoofd gezien.

  • Waar bevindt zich de stookplaats?
  • Heb je ergens die verloren hoek opgevuld door er een server te plaatsen?
  • Je voorraad ontvlambare producten?

 

Staan de nodige gevarensymbolenop het plan en zijn deze correct?

risicozones op het evacuatieplan

Geen aanduiding van de verzamelplaats.

Ondanks alles zijn we toch al op weg naar buiten, maar wat dan?
Waar moeten bezoekers naartoe gaan?
Staat dit op je plan vermeld?

 

Ligt de verzamelplaats te ver af van het gebouw om de exacte locatie te kunnen aanduiden op het plan, vermeld dan minstens de richting ernaartoe.

verzamelplaats evacuatieplan

Geen of onduidelijke legende.

Wetgeving en normen veranderen regelmatig, zo ook de wettelijke eisen van evacuatieplannen.
De legende van je evacuatieplan is niet meer hetzelfde als 30jaar geleden

In de legende dienen minstens de symbolen verklaard te worden die gebruikt worden op het pan. Vergezeld van de instructies om te waarschuwen of te alarmeren, om een beginnende brand te blussen, zichzelf te redden of over aanwezige gevaren.

 

De legende dient opgemaakt te zijn in de taal van de gebruiker, dit kunnen uw bezoekers zijn, maar bijvoorbeeld ook de hulpdiensten.
Indien u vaak anderstalige bezoekers over de vloer krijgt houdt u hier best rekening mee bij de opmaak van het evacuatieplan en plaatst u dus best een legende in meerdere talen.

 

TIP: gebruik op je evacuatieplan de correcte symbolen volgens de recentste ISO 7010:2012 norm. Dit verhoogt de uniformiteit met de aanwezige signalisatie in het gebouw en de herkenbaarheid voor de gebruikers aanzienlijk!

iso7010:2012 symbolen

Dit waren ze dan : De 6 vaakst voorkomende gebreken aan evacuatieplannen.

 

Herkent u één of meerdere van deze gebreken in uw evacuatieplannen dan weet u wat er u te doen staat.

Hulp nodig? Of bent u nog niet zeker of uw plannen voldoen?

Wij helpen u graag op weg!

 

Vul onderstaand formulier in en wij doen de rest!