promo-banner

Het doel van het intern noodplan.

Het doel van het intern noodplan is om als bedrijf of instelling voorbereid te zijn om in crisis-situaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de schadelijke gevolgen ervan te beperken.

Per definitie is een intern noodplan "een document op het niveau van het bedrijf en/of instelling dat erop gericht is de schadelijke gevolgen van een crisissituatie te beperken door het uitwerken van een reeks aangepaste materiële en organisatorische maatregelen opgesteld door het betrokken bedrijf of instelling."

Wetgeving intern noodplan.

Het intern noodplan wordt van een wettelijk kader voorzien door verschillende koninklijke besluiten. Het belangrijkste besluit voor bedrijven is ongetwijfeld het KB van 28 maart 2014 welke in Afd. 4 artikel 24 de verplichting oplegt aan elke onderneming en/of instelling om een intern noodplan op te maken.

Het Intern Noodplan in 4 stappen.

Door gebruik te maken van de "Plan - Do - Check - Act" cyclus, beter gekend als de kwaliteitscirkel van Deming kun je niet alleen je intern noodplan vlot en efficiënt uitrollen, maar ook continu evalueren en verbeteren waar nodig.

STAP 1 : Plan : Bepaling van de scope

In deze fase bepaal je wat al dan niet deel gaat uitmaken van het intern noodplan.

Neem nu als voorbeeld een kantoorcomplex met meerdere huurders, hier is het vaak aangewezen dat de beheerder van het gebouw deze taak op zich neemt als uitbater van de site, in samenspraak met de aanwezige huurders.

Het intern noodplan moet steeds uitgaan van de specifieke risico's die gepaard gaan met de bedrijfsactiviteiten, de situatie en de aanwezige middelen. Om deze risico's te bepalen dient er een risicoanalyse uitgevoerd te worden.

OPMERKING : Voor een aantal bedrijven gelden extra strenge maatregelen op het gebied van noodplanning, de zogeheten Seveso-bedrijven.

STAP 2 : DO : Implenteer het noodplan

In deze fase wordt vastgesteld wie er dient geïnformeerd te worden en wanneer men het noodplan gaat activeren, in welke situaties. De belanghebbenden dienen betrokken te worden bij de implementatie ervan en kennis te nemen van het intern noodplan.

STAP 3 : CHECK : Evaluatie van het intern noodplan

De wetgeving voorziet dat minsten éénmaal per jaar een waarschuwings- alarm- of evacuatie-oefening georganiseerd wordt. Het doel hiervan is om de werknemers en verantwoordelijken vertrouwd te maken met de procedures van het intern noodplan. Lees hier ook onze praktische tips om een waardevolle evacuatieoefening te houden. 

STAP 4 : ACT : Aanpassen waar nodig!

Naast het vertrouwd maken van werknemers en verantwoordelijken met de procedures van het intern noodplan, is de jaarlijkse evacuatieoefening natuurlijk ook het ultieme moment om de procedures ervan te gaan evalueren. Kloppen de gegevens nog? Zijn er zaken veranderd waardoor een andere procedure beter geschikt zou zijn? Merk je knelpunten op bij bepaalde procedures? 

Het is in deze stap dat je de procedures van je intern noodplan gaat evalueren en de richtlijnen gaat uitzetten "Wat kunnen we verbeteren? Waar? en Hoe?". Die zaken neem je dan mee in de volgende PLAN-fase en zo doorloop je telkens opnieuw deze cyclus.