promo-banner

Wettelijk kader risicoanalyse brand

Met het vernieuwde KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen is elke werkgever voortaan verplicht om een risicoanalyse op te maken. Sedert 2017 werd de verplichte risicoanalyse brand ook opgenomen in de Codex welzijn op het werk ( Boek 3 - Titel 3 - Hoofdstuk II)

De risicoanalyse moet de werkgever in staat stellen om zoveel mogelijk situaties te bepalen die zouden kunnen leiden tot brand op de arbeidsplaats en deze trachten te identificeren en te beperken (waarschijnlijke scenario's).

 

De risicoanalyse dient op regelmatige tijdstippen bijgewerkt te worden en dit in elk geval wanneer er wijzigingen zich voordoen die een invloed kunnen hebben op de brandrisico's, zoals ingebruikname van een nieuwe afdeling, machine, productieproces,na verbouwingen,...

Risicofactoren

Om te bepalen welke de risicofactoren zijn voor het ontstaan van een brand, dient men er eerst en vooral van bewust te zijn "hoe ontstaat brand". Als men niet weet wat de risico's zijn, dan kan men ook geen risico-analyse uitvoeren. Laat daarom zeker niet na om voor de opmaak van deze analyse de hulp van onze experts in te roepen.

 

De brandrisico-analyse is essentieel voor de verdere opmaak van het volledige brandpreventiedossier.

Brandrisico verminderen

Nadat je de risico's in kaart hebt gebracht is het tijd om deze te overlopen en na te denken over manieren om deze risico's te verminderen. Dit kan vaak door enkele kleine ingrepen, zoals bijv. het opleggen van een rookverbod in bepaalde ruimten, het verplaatsen van een rek met brandbare materialen, of het opleggen van bepaalde veiligheidsprocedures aan je personeel.

Het is haast onmogelijk om alle risico's volledig weg te werken, de bedoeling hier is vooral de omstandigheden waarin het tot een brand zou kunnen komen zoveel als mogelijk te beperken.

Risicoanalyse brand opmaken

Wij beschikken over ruime ervaring in het opmaken van deze risicoanalyse en kunnen u ook na de risicoanalyse verder op weg helpen om de resultaten ervan te verbeteren mocht dit nodig blijken.

 

  • Na de analyse ontvangt u ook een gedetailleerd verslag met foto-ondersteuning en een stappenplan ingedeeld volgens prioriteit om zo meteen de analyse om te zetten in een actief veiligheidsbeleid.

 

De risicoanalyse brand wordt vaak in pakket uitgevoerd samen met een audit maar is eveneens apart verkrijgbaar.

Vul onderstaand formulier in met een zo goed mogelijke omschrijving van uw onderneming en wij bezorgen u een offerte op maat of komen langs voor een vrijblijvende kennismaking .

record.title

 

 

 

Downloads

 


2017-06/risicoanalyse.pdf