promo-banner

Wat houd de initiële brandaudit in ? 

Tijdens de brandaudit wordt nagegaan hoever men reeds staat in de verschillende stappen van het brandpreventiebeleid en de opmaak van het brandpreventiedossier.

 • Hoe zit het met de evacuatiewegen ? Zijn deze reeds bepaald ? Zijn ze logisch ? Zijn ze correct aangeduid ?
 • Zijn er voldoende blusmiddelen aanwezig? Zijn deze van het juiste type en doeltreffend in geval van brand?  
 • Zijn er evacuatieplannen en zijn deze conform de huidige wetgeving? 
 • Bent u in orde met de verplichte keuringen? 
 • Documenten-onderzoek : zijn er reeds procedures opgemaakt en stroken deze nog met de hedendaagse realiteit ? 
 • ...

Wij bekijken samen met u hoe de situatie op vandaag is in uw bedrijf en toetsen deze aan de huidige wetgeving en reglementeringen.

De brandaudit kan in vele gevallen gecombineerd worden met de risicoanalyse brand, zo bespaart u terug tijd en staat u meteen 2stappen dichter bij de opmaak van uw brandpreventiedossier.

Wat na de brandaudit ?

Na de audit ontvangt u een gedetailleerd verslag en kan er een stappenplan opgemaakt worden.

Afhankelijk van de opmerkingen en/of gebreken worden er prioriteits-niveau's toegekend. Deze zijn een grote hulp bij de opmaak van het stappenplan, een hogere prioriteit betekend doorgaans dat dit in orde gebracht moet zijn voor men verder kan met een volgende stap. 

Zo is het bijvoorbeeld zinloos om een evacuatieplan op te maken als de vluchtwegen nog dienen aangepast te worden, of wanneer de blusmiddelen verkeerd geplaatst zijn. 

Uiteindelijk is het doel dat alle puzzelstukjes mooi in elkaar passen en uw bedrijf over een volledig conform brandpreventiedossier beschikt welke eenvoudig te beheren valt.  

Wat kost een brandaudit ? 

Het spreekt voor zich dat dit sterk afhankelijk is van verschillende factoren.

 • De grootte van de onderneming
 • De activiteit van de onderneming
 • Aantal personeelsleden 
 • Complexiteit van het bedrijf
 • Opzoekingswerk
 • ...

Vul daarom onderstaand formulier in en beschrijf in het kort bovenstaande punten, dan bezorgen wij u vrijblijvend een offerte op maat van uw bedrijf of nemen wij contact met u op voor een eerste verkennend gesprek en kennismaking met uw bedrijf.

record.title