promo-banner

Elk bedrijf dient dus in principe reeds over een brandpreventiedossier te beschikken. In de praktijk zien we echter dat dit zeker nog het geval niet is. Terwijl brandpreventie voor de meesten voordien bestond uit een aantal blusapparaten plaatsen afhankelijk van de oppervlakte van het gebouw met hier en daar een pictogram erbij. Komt er nu gelukkig wel wat meer bij kijken.

Brandpreventiedossier : Wat houd dit in ? 

Het brandpreventiedossier is een verzameling van alle elementen die nodig zijn om tot een degelijk brandpreventiebeleid te komen. 

Waarom is een brandpreventiedossier nodig ?

Jaarlijks sterven nog steeds teveel mensen ten gevolge van brand, hetzij in de huiselijke sfeer, hetzij op de werkvloer of in kantoor.

Door middel van een Koninklijk Besluit de verplichting op te leggen om een brandpreventiedossier bij te houden aangaande de risico's en de te nemen maatregelen kan alleen maar de veiligheid ten goed komen in vele bedrijven.

Dankzij het brandpreventiedossier dient er nu over een aantal "wat als" vragen nagedacht te worden vooraleer ze realiteit worden.

  • "Wat als het brand in de werkplaats ?" 
  • "Wat zijn de gevolgen ?"
  • "Langs waar kunnen we vluchten ?"
  • "Hoe kunnen we dit voorkomen ?"

Ook bevat het brandpreventiedossier nuttige informatie voor de hulpdiensten waardoor zij efficiënter kunnen ingrijpen. 

  • "Zijn er watervoorzieningen aanwezig ?"
  • "Hoe is de compartimentering van het gebouw en waar zijn de risico-zones ?"
  • "Zijn er gevaarlijke stoffen aanwezig ?"
  • ".... ?"

Kortom het brandpreventiedossier heeft als doel om brand te voorkomen en, in geval dit toch zou gebeuren, de schadelijke gevolgen van brand zoveel als mogelijk te beperken.

Brandpreventiedossier opstellen?

Veel bedrijven hebben moeite met de opmaak ervan, download gratis onze handige brandpreventiedossier checklist en vul deze alvast in. Heeft u na het invullen hiervan onze hulp nodig om de onvoldoendes weg te werken neem dan gerust contact op via onderstaand formulier.

Wij helpen u graag op weg.