promo-banner

Jaarlijkse keuring en onderhoud brandblussers

Jaarlijks onderhoud en keuring van brandblussers is in België verplicht. Dit onderhoud dient uitgevoerd te worden door een bevoegd technieker.

Wij zijn reeds 10 jaar gespecialiseerd in keuring en onderhoud van brandblusapparaten. Onze techniekers beschikken over de nodige opleiding, kennis en middelen om uw brandblussers conform de huidige wetgeving en normen te onderhouden en te keuren. 

Na de keuring ontvangt u van ons een gedetailleerd verslag & inventaris van uw blusmiddelen, welke elk jaar opnieuw up2date gebracht wordt.

Aan de hand van dit verslag kunt u ook eenvoudig gaan budgetteren naar vervangingen en dergelijke. Een absolute win-win dus voor beide partijen.

Periodieke schouwing van brandblussers

Maar wist u dat u als eigenaar naast de jaarlijkse keuring ook een verantwoordelijkheid hebt ? U dient er namelijk op toe te zien dat uw aanwezige brandblussers ALTIJD in goede staat verkeren en klaar zijn voor gebruik. Uiteraard kan u maar moeilijk dagelijks een volledige rondgang doen van al uw brandblussers om te zien of er geen gebreken zijn, een "3-maandelijkse schouwing" is doorgaans aangewezen. Hierdoor zorgt u ervoor dat problemen met een brandblusapparaat tijdig opgemerkt en verholpen wordt wat dus bijdraagt aan de veiligheid binnen uw onderneming!!

Tijdens zo'n schouwing ga je dus door middel van een checklist enkele zaken na :

  • is het blusapparaat aanwezig ?
  • Is het vlot te bereiken ?
  • is de brandblusser verzegeld en klaar voor gebruik ?
  • Indien een toestel met manometer : staat deze in het groen ? 
  • Is de signalisatie aanwezig en duidelijk ?
  • ....

Indien er een probleem blijkt met een brandblusapparaat neem je dus best contact op met ons. Wij kunnen u natuurlijk ook bijstaan bij de opmaak van dergelijk logboek.

record.title

 

Aanvullende info

 


http://brandblusserkeuring.be