promo-banner

Jaarlijkse keuring en onderhoud brandblussers

Jaarlijks onderhoud en keuring is in België verplicht. Dit dient uitgevoerd te worden door een bevoegd technieker.

Een bevoegd technieker is iemand tewerkgesteld in een bedrijf gespecialiseerd in de keuring en onderhoud van brandblussers. Zij beschikken over de nodig opleiding, kennis en middelen om uw brandblussers in optimale conditie te onderhouden. U ontvangt hiervan dan normaal ook steeds een attest van nazicht. Nog beter is het als u naast het attest ook telkens een up2date inventaris krijgt van uw blusmiddelen aangezien dit ook telkens dient bijgehouden te worden in uw brandpreventiedossier.

Aan de hand van dit verslag kunt u ook eenvoudig gaan budgetteren naar vervangingen en dergelijke. Een absolute win-win dus voor beide partijen.

Periodieke schouwing van brandblussers

Maar wist u dat u als eigenaar ook een verantwoordelijkheid hebt ? U dient erop toe te zien dat uw aanwezige blusmiddelen namelijk ALTIJD in goede staat verkeren en klaar zijn voor gebruik. Uiteraard kan u maar moeilijk dagelijks een volledige rondgang doen van al uw brandblussers om te zien of er geen gebreken zijn, een "3-maandelijkse schouwing" is doorgaans aangewezen. Hierdoor zorgt u ervoor dat problemen met een beschermingsmiddel tijdig opgemerkt en verholpen orden wat dus bijdraagt aan de veiligheid binnen uw onderneming!!

Tijdens zo'n schouwing ga je dus door middel van een checklist enkele zaken na :

  • is het blusapparaat aanwezig ?
  • Is het vlot te bereiken ?
  • is de brandblusser verzegeld en klaar voor gebruik ?
  • Indien een toestel met manometer : staat deze in het groen ? 
  • Is de signalisatie aanwezig en duidelijk ?

Door deze check-up 3-maandelijks uit te voeren en de resultaten bij te houden in een logboek voldoet u dus aan de NBN S21-050 norm betreffende de keuring en onderhoud van draagbare blusapparaten welke vereist word in het K.B. van 28/03/2014.

Indien er een probleem blijkt met een brandblusser neem je dus best contact op met de firma die het onderhoud uitvoert en bijhoud voor u. Zij kunnen u ook bijstaan bij de opmaak van het logboek aan de hand van hun inventaris.

record.title

 

Aanvullende info

 


http://brandblusserkeuring.be